Til skovgæsten

Velkommen på VALDEMARSKILDE SKOVDISTRIKT

Her gælder Naturbeskyttelsesloven. Det betyder bl.a. at:

DU MÅ:

 • Færdes fra kl. 6 til solnedgang.
 • Gå på alle veje og stier.
 • Cykle på veje og stier, der egner sig til almindelige cykler.

DU SKAL:

 • Holde hunden i snor.
 • Lægge affald i en affaldsspand eller tage det med hjem.

DU MÅ IKKE:

 • Tage ophold nærmere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.
 • Tage grene af træer og buske eller grave planter op.
 • Samle pyntegrønt
 • Sejle (med sejl eller motor) eller padle på Studentersøen
 • Tænde bål.
 • Ride uden gyldigt ridetilladelse.
 • Køre bil-, motorcykel- eller knallert.
 • Ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund eller unge bevoksninger fra 1. marts til 31. oktober.
 • Fiske uden fisketegn – se mere her (http://www.slagelse-sf.dk/article/view/faciliteter/fiskevande/studenters%F8en/studenters%F8en)

 

I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Dette vil fremgå af yderligere skiltning.

Adgang sker på eget ansvar.

Henvendelse vedr. ridekort eller ønske om aktiviteter skal rettes til Skovkoordinator Agnete Konge, Skovkoordiantor@gmail.com

Finder du aflæsset affald i skoven, så ring til

Skovfogeden Emil Andersen Hvid på 20 41 47 43