Ledige stillinger

Faglært landmand/rutineret traktorfører

Valdemarskilde Gods søger faglært landmand eller en rutineret traktorfører, da vores dygtige medarbejder gennem 28 år har søgt nye udfordringer uden for erhvervet.  Du vil blive en del af Valdemarskilde’ s team på i alt 10 – 12 medarbejdere i de 3 driftsgrene landbrug – skovbrug – huse og vedligeholdelse. Landbrugsdelen fordeler sig på flere ejendomme indenfor en radius af 10 km nord og øst for Slagelse. 2 – 3 af medarbejderne varetager fortrinsvis driften af de i alt 780 ha planteavl.

Vores nye  medarbejder:

Er ansvarlig overfor kolleger, miljø og maskiner, bidrager til den positive stemning, tager initiativ og nytænker, har ordenssans, er planteavler med stort P, har erfaring med nyeste teknologi og har resurser til overarbejde i højsæsonerne.

Har eller kan tage sprøjtecertifikat

 

Valdemarskilde kan tilbyde dig:

Særdeles ordnede forhold

Gode kollegaer

Frihed under ansvar

Kurser og efteruddannelse

Helårs ansættelse  

 

Har du brug for en bolig, vil vi kunne hjælpe dig med det.

Valdemarskilde er en bedrift i udvikling med en moderne maskinpark, der løbende tilpasses  de opgaver erhvervet stilles overfor. Foruden landbrug er der til godset 980 ha skov samt 50 bolig-/erhvervslejemål.

 

Henvendelse gerne på mail p@kjeldsen.mail.dk 

Driftsleder Per Kjeldsen tlf. 20 16 93 15

Jeg svarer gerne på dine spørgsmål om jobbet.  

 

 

 

 

Vi søger STADIG en alsidig murer (fuldtid eller deltid eller begrænset periode)

IMG_4408

Valdemarskilde Gods søger en alsidig, stabil murer som kan indtræde i teamet omkring vedligeholdelsen af Valdemarskildes bygningsmasse som, foruden driftsbygninger, tæller en række lejeboliger.

Det betyder, at du skal have bredt kendskab til murerfagets udfordringer, fra kældertrapper til skorstenspiber, fra fliseborter til kampestensbyggeri og fra beton til kulekalk.

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til tømrer Rasmus på tlf  22 32 37 94. Du kan sende dine kontaktoplysninger til driftsleder Per Kjeldsen på mail: lovegard@post10.tele.dk. Mærk den med ”Murer”

Valdemarskilde, der ligger mellem Slagelse og Sorø, er en klassisk godsejendom på i alt knapt 1.800 ha ligeligt fordelt mellem land- og skovbrug. Landbruget er et planteavlsbrug. Til godset hører desuden ca. 50 ejendomme, der udlejes. Teamet omkring godset består af i alt 12 faste medarbejdere.