Ledige stillinger

Vi søger STADIG en alsidig murer (fuldtid eller deltid eller begrænset periode)

IMG_4408

Valdemarskilde Gods søger en alsidig, stabil murer som kan indtræde i teamet omkring vedligeholdelsen af Valdemarskildes bygningsmasse som, foruden driftsbygninger, tæller en række lejeboliger.

Det betyder, at du skal have bredt kendskab til murerfagets udfordringer, fra kældertrapper til skorstenspiber, fra fliseborter til kampestensbyggeri og fra beton til kulekalk.

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til tømrer Rasmus på tlf  22 32 37 94. Du kan sende dine kontaktoplysninger til driftsleder Per Kjeldsen på mail: lovegard@post10.tele.dk. Mærk den med ”Murer”

Valdemarskilde, der ligger mellem Slagelse og Sorø, er en klassisk godsejendom på i alt knapt 1.800 ha ligeligt fordelt mellem land- og skovbrug. Landbruget er et planteavlsbrug. Til godset hører desuden ca. 50 ejendomme, der udlejes. Teamet omkring godset består af i alt 12 faste medarbejdere.